Szkolenie Cisco ASA

Cel szkolenia:
Czym nasze szkolenie wyróżnia się na rynku: Przedstawiamy najczęstsze schematy zastosowań wraz z konfiguracjami i najlepszymi praktykami. Szkolenie opisuje ograniczenia platformy. Kurs zawiera realne informacje o wydajności urządzeń i doborze sprzętu. Szkolenie zawiera porównanie z innymi platformami firewall dostępnymi na rynku. Pokazujemy jak zintegrować Cisco ASA z rozwiązaniami innych producentów. Pokażemy jak dla celów szkoleniowych uruchomić symulację Cisco ASA z użyciem Qemu. Pokazujemy jak migrować konfigurację ze starszej wersji software. Nie ograniczmy się do ustalonego programu szkolenia, z chęcią rozwiniemy szkolenie o dodatkowe tematy.
Czas szkolenia:
Zajęcia trwają 2 dni - skontaktuj się z nami w celu ustalenia terminu
Program:
Autorski. Zajęcia składają się wykładów i laboratoriów, które odbywają się na dedykowanym sprzęcie. Każdy kursant otrzymuje dostęp do dedykowanego urządzenia Cisco ASA Kursanci otrzymują komplet materiałów składający się z: prezentacji, materiałów do zajęć laboratoryjnych, video z przebiegu szkolenia i laboratoriów. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet 30 minut telefonicznych konsultacji po szkoleniu (ważne przez 30 dni).
Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma na szkoleniu komplet materiałów.
Certyfikat:
Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
Cena:
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę szkolenia

Program szkolenia

 1. Podstawy technologii Firewall
  • Wprowadzenie do technologii firewall (omówienie technologii packet filter, firewalla typu „stateful” oraz mechanizmu „packet inspection")
  • Modele i opis możliwości urządzeń Cisco ASA
  • Podstawowa konfiguracja firewalli Cisco ASA (omówienie trybu konfiguracji command line oraz interfejsu graficznego)
 2. Filtrowanie pakietów
  • Omówienie logiki działania filtrowania (poziomy bezpieczeństwa)
  • Access-listy - rodzaje
  • Praktyczne metody konfiguracji filtrowania
 3. Network Address Translation (NAT)
  • Statyczny NAT opis funkcjonowania i konfiguracja
  • Dynamiczny NAT
  • Port translation
 4. Routing na urządzeniach Cisco ASA
  • Routing statyczny
  • Protokół OSPF
 5. Modular policy framework : narzędzie do grupowania ruchu w celu poddania go odrębnym regułom oraz inspekcji warstw powyżej warstwy 4 modelu OSI/ISO
  • Kreowanie polityk w warstwie 3 i 4 modelu OSI/ISO
  • Polityki bazujące na warstwie 7 modelu OSI/ISO
 6. Połączenia VPN site to site: uwierzytelnianie przy użyciu pre-shared i certyfikatów
 7. Remote VPN IPSEC i SSL, portal SSL, anyconnect, Cisco Security Desktop
 8. Contexty
 9. Transparent firewall
 10. Mechanizm failover

Menu