Baza wiedzy

2018-01-26

Serwisy i gwarancje Cisco

Artykuł opisujący serwisy Cisco i gwarancje na urządzenia
więcej
2017-12-30

Przykładowa konfiguracja kontrolera sieci bezprzewodowych WLAN

W ramach niniejszego dokumentu pokazujemy jak skonfigurować kontroler sieci bezprzewodowych. Dodana zostanie sieć dla użytkowników firmowych, którzy otrzymają dostęp do całej sieci wewnętrznej po uwierzytelnieniu przy...
więcej
2017-11-09

32 bit ASN

Od 1 stycznia 2009 roku RIPE domyślnie przyznaje numery AS w postaci 32 bitowej. W roku 2009 można było jeszcze prosić o ASN 16 bitowy, ale bez wyraźnej prośby dostać można było nowy 32 bitowy ASN. Od początku 2010...
więcej
2017-11-09

Algorytm wyboru trasy w BGP

Algorytm BGP jest używany do wyboru najlepszej trasy, gdy do tego samego prefiksu mamy kilka dostępnych ścieżek (np. Do sieci Onetu możemy się dostać przez jednego i przez drugiego operatora). Należy pamiętać, że...
więcej
2017-11-09

Atrybuty BGP

Atrybuty BGP są to cechy dokładnie określające różne parametry danego prefiksu (klasy adresowej). W BGPkażdy prefiks np. 192.168.10.0/24 oprócz tego, że reprezentuje jakąś klasę adresową, jest opisany poprzez wiele...
więcej
2017-11-09

BGP full mesh

Przy okazji protokołu BGP, a konkretnie iBGP, często słyszy się o konieczności tworzenia tak zwanego full mesh między routerami, czyli połączeń każdy z każdym. Postaram się krótko opisać co to jest i po co się tworzy...
więcej
2017-11-09

iBGP i eBGP

W BGP rozróżnia się dwie formy sąsiedztwa (zestawionej sesji) czyli Internal BGP (iBGP) oraz External BGP(eBGP). Sesje Internal są zestawione z routerem z naszego własnego AS, a sesje typu External są wszystkimi...
więcej
2017-11-09

Podstawowa konfiguracja BGP – Cisco, quagga

Podstawowa konfiguracja BGP dla Cisco, quagga lub innych routerów z podobną składnią. Ta konfiguracja uruchomi na routerze router bgp oraz zestawi dwie sesje z dwoma sieciami/operatorami. Ogłoszony zostanie jeden...
więcej
2017-11-09

Podstawowa konfiguracja BGP – Junos Juniper

Podstawowa konfiguracja BGP dla Junos’a Junipera (seria J, M). Ta konfiguracja uruchomi na routerze router bgp oraz zestawi dwie sesje z dwoma sieciami/operatorami. Ogłoszone zostanie jeden prefiks do obydwu...
więcej

Menu