baza wiedzy Network Expert

Atrybuty BGP są to cechy dokładnie określające różne parametry danego prefiksu (klasy adresowej). W BGP każdy prefiks np. 192.168.10.0/24 oprócz tego, że reprezentuje jakąś klasę adresową, jest opisany poprzez wiele atrybutów np. Origin, który określa skąd trasa znalazła się w BGP. W uproszczeniu podczas przesyłania prefiksów w BGP do prefiksu “doklejony” jest zestaw kilku lub kilkunastu atrybutów w konkretny sposób określający trasę.

Atrybuty dzielą się na kilka kategorii, z których najważniejsze są dwie: obowiązkowe (mandatory – muszą być razem z prefiksem) i nie obowiązkowe (non-mandatory) oraz dobrze znane (każda implementacja musi je znać) i opcjonalne. Najważniejsze atrybuty to:

  • AS-PATH, czyli lista numerów AS, przez które przejdziemy na trasie do prefiksu ogłaszanego. Na przykład ścieżka 100 200 prefiksu 192.168.10.0/24, mówi że z naszego AS do tego prefiksu przechodzi najpierw przez AS100 i kończy się w AS200 (AS200 ogłosił ten prefiks)
  • next-hop, czyli adres, przez który będziemy forwardować ruch do danego prefiksu. Nie musi to być adres bezpośrednio połączonego routera. W eBGP przy ogłaszaniu prefiksu do zdalnego AS‘u, router ustawia next-hop na adres swojego interfejsu. W IGP adres next-hop nie jest zmieniany. To oznacza, że router wewnątrz sieci będzie miał next-hop jako adres routera z innego AS‘a (a konkretnie z interfejsu, którym się z nami łączy). Aby forwardować ruch, router zrobi wyszukanie rekurentne next-hopa. W takim przypadku IGP dostarcza trasę osiągnięcia next-hopa (może być zmieniony przez next-hop-self).
  • Weight, czyli waga jest parametrem określającym priorytet trasy. Jest to parametr lokalny dla routera i zaimplementowany tylko w Cisco i quagga. W algorytmie wyboru jest najwyżej, więc ustawiony będzie bezwzględnie wyznaczał priorytet trasy.
  • Local-preference – określa preferencję trasy. Jeżeli dany prefiks jest dostępny dwoma trasami (co jest normalne gdy mamy łącza do dwóch lub więcej operatorów) to wyższy local-preference określa, którą trasą mamy osiągnąć cel. Jest to dość ważny parametr, gdyż przy wyborze trasy jest brany pod uwagę zaraz po weight (czyli jeśli weight jest równy lub go nie ma to porównywane są local-preference).
  • Community – jest to znacznik doklejony do danego prefiksu, umożliwiający grupowanie prefiksów lub oznaczanie ich w sposób umożliwiający ich późniejsze przyporządkowanie do grupy. Typowym formatem community jest AS:numer, czyli np jeśli w AS100 oznaczymy jakiś prefiks numerem 1999 to community będzie wyglądało 100:1999 i dopóki nie określimy co to oznacza lub jaką ma funkcjonalność, jest raczej bezużytecznym numerem. Funkcjonalność communities podawane są często w RIPE w obiekcie AS.

Atrybutów jest oczywiście znacznie więcej, ale te wymienione powyżej są najczęściej modyfikowane i poddawane analizie

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów