Sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, sprzęt do wideokonferencji - Network Expert

Poznaj Infoblox DDI

Infoblox DDI jest rozwiązaniem do zarządzania infrastrukturą sieciową opartym na technologii DNS, DHCP i IPAM. Pomaga organizacjom zwiększyć wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność sieci poprzez scentralizowaną kontrolę i automatyzację zadań związanych z przydzielaniem i zarządzaniem adresów IP oraz usługami DNS i DHCP.

Pomaga uprościć zarządzanie siecią rozproszoną a także zapewnić jej wysoką dostępność i odporność na zagrożenia. Infoblox DDI oferuje również zaawansowane funkcje takie jak ochrona przed atakami DNS, integracja z systemami chmurowymi i wirtualnymi, analityka sieciowa i raportowanie.

Jakie są elementy składowe Infoblox DDI?

Infoblox DDI

Źródło: infoblox.com

DNS, DHCP i IPAM to podstawowe usługi sieciowe, które umożliwiają komunikację między urządzeniami i aplikacjami w sieci IP. DNS tłumaczy nazwy domen na adresy IP, DHCP przydziela adresy IP urządzeniom, a IPAM zarządza przestrzenią adresową i rejestruje informacje o zasobach sieciowych. Te usługi są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania i wydajności sieci, ale mogą być trudne do zarządzania w dynamicznie rozwijających się organizacjach.

Infoblox DDI jest to zintegrowane rozwiązanie, które łączy te usługi w jeden system i zapewnia jednolity interfejs do ich konfiguracji, monitorowania i zarządzania. Wykorzystuje inteligentne urządzenia sieciowe zwane Infoblox Grid, które tworzą spójną bazę danych dla wszystkich zasobów sieciowych i synchronizują się między sobą.

Infoblox DDI oferuje również zaawansowane funkcje takie jak:

  • Scentralizowaną i zintegrowaną platformę do zarządzania i zabezpieczania usług DDI w całej organizacji.
  • Elastyczną architekturę opartą na urządzeniach sprzętowych lub wirtualnych, która umożliwia skalowanie rozwiązania DDI w zależności od potrzeb biznesowych i technologicznych.
  • Automatyzacja przydziału adresów IP i aktualizacji DNS za pomocą API.
  • Optymalizacja wydajności i niezawodności sieci poprzez inteligentny load balancing, failover i cache DNS.
  • Zabezpieczenie sieci przed atakami opartymi na DNS za pomocą mechanizmów takich jak DNSSEC, DNS Firewall, Threat Intelligence czy DNS Traffic Control.
  • Wsparcie dla protokołu IPv6 i migracji z IPv4 do IPv6.
  • Raportowanie i analiza danych o stanie i aktywności sieci oraz zgodności z politykami i standardami.
  • Bogaty zestaw narzędzi do monitorowania danych DDI, które pozwalają na optymalizację wydajności sieci i identyfikację problemów lub zagrożeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Infoblox DDI lub skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej? Odwiedź stronę producenta.

Jeżlei potrzebujesz pomocy wdrożeniu Infoblox DDI, to skontaktuj się z nami. 

materiał przygotował:

Radosłw Kokosza – Starszy inżynier ds. sieci

starszy inżynier ds sieci z ponad 10 letnim doświadczeniem w kompleksowym zarządzaniu systemami enterprise – Cisco ASR, Nexus, ASA, FirePower, ISE, Fortigate i F5 Networks. Posiada certyfikaty Cisco poziomu expert w dziedzinie Routing & Switching oraz professional w ścieżkach Security oraz Design.
Radosłw Kokosza - Starszy inżynier ds. sieci
Infoblox Zalety

więcej informacji o

INFOBLOX

2024-07-08T15:52:43+02:00

Tytuł

Przejdź do góry