baza wiedzy Network Expert

Diagram

Zostaną dodane dwa telefony jeden Cisco IP Communicator (SCCP) oraz X-lite (SIP). Należy po dodaniu telefonów zweryfikować czy możliwe jest nawiązanie połączenia.

Konfiguracja routera

voice service voip

allow-connections h323 to h323

allow-connections h323 to sip

allow-connections sip to h323

sip

registrar server

voice register global

mode cme

source-address 192.168.193.40 port 5060

max-dn 10

max-pool 10

authenticate register

create profile sync 0000745530939123

!

voice register dn 10

number 300

!

voice register pool 1

id mac 0050.56C0.0000 // tu podajemy adres mac swojego komputera

number 1 dn 10

username nazwa password hasło

codec g711ulaw

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.193.40 255.255.255.0

>duplex auto

speed auto

!

!

telephony-service max-ephones 10 max-dn 10 ip source-address 192.168.193.40 port 2000 auto assign 1 to 10 create cnf-files ! ephone-dn 1 dual-line number 100 ! ephone-dn 2 dual-line number 200 ! ! ephone 1 mac-address 0050.56C0.0008 /// tu podajemy adres mac swojego komputera type CIPC button 1:1 2:2 !

Konfiguracja Cisco IP Communicator

Weryfikujemy czy IP communicator zalogował się do CME:

router#sh ephone registered
ephone-1 Mac:0050.56C0.0008 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 9 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:7
IP:192.168.193.144 2057 CIPC keepalive 0 max_line 8
button 1: dn 1 number 100 CH1 IDLE CH2 IDLE
button 2: dn 2 number 200 CH1 IDLE CH2 IDLE

Konfiguracja X-lite

Weryfikujemy podłączenie softphonu SIP:

Router#sh voice register pool 1
Pool Tag 1
Config:
Mac address is 0050.56C0.0008
Number list 1 : DN 10
Proxy Ip address is 0.0.0.0
DTMF Relay is disabled
Call Waiting is enabled
DnD is disabled
keep-conference is enabled
username xien password polonez
service-control mechanism is not supported
registration Call ID is NjJkZjIxNzA4NmI5OGViZDM0ZTRjZjhiNDFhMjIwNjY.
active primary line is: 300
contact IP address: 192.168.193.144 port 5060
Dialpeers created:
dial-peer voice 40001 voip
destination-pattern 300
session target ipv4:192.168.193.144:5060
session protocol sipv2
codec g711ulaw bytes 160
after-hours-exempt FALSE
Statistics:
Active registrations : 1
Total Registration Statistics
Registration requests : 4
Registration success : 4
Registration failed : 0
unRegister requests : 3
unRegister success : 3
unRegister failed : 0

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów