Podstawowa konfiguracja BGP dla Cisco, quagga lub innych routerów z podobną składnią. Ta konfiguracja uruchomi na routerze router bgp oraz zestawi dwie sesje z dwoma sieciami/operatorami. Ogłoszony zostanie jeden prefiks do obydwu operatorów. Ruch wychodzący i przychodzący rozłoży się “naturalnie”, czyli zależnie od algorytmu wyboru trasy w BGP. Pamiętać należy, że musi istnieć dla ogłaszanego prefiksu obiekt route w RIPE z origin ustawionym na nasz AS.

router bgp nasz_numer_as
no synchronization
no auto-summary
// powyższe 2 komendy są obecnie defaultowe, ale dobrze jest to sprawdzić

neighbor x.x.x.x remote-as Y
// x.x.x.x to adres zdalnego routera (np operatora) a Y to numer AS zdalnej
sieci – te informacje powinniśmy dostać od drugiej strony

neighbor x.x.x.x prefix-list MOJE_PREFIKSY out
// to wymusza, aby tylko konkretne nasze prefiksy mogły być ogłoszone
Dzięki temu nic przypadkiem nie zostanie ogłoszone

neighbor z.z.z.z remote-as Z
neighbor z.z.z.z prefix-list MOJE_PREFIKSY out
neighbor z.z.z.z description przykladowy_opis_SIEC_AS_Z
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
// network i mask powinny być skonfigurowane tak, aby ogłaszać nasz prefiks
// dla każdego prefiksu dodajemy kolejny wpis network

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 Null0
// W CISCO BGP może ogłosić prefiks tylko, gdy jest już w tablicy routingu,
jeśli więc nie mamy dokładnie tego w tablicy routingu, możemy
to dodać wpisem ip route (summary route). Quagga nie wymaga tego wpisu

ip prefix-list MOJE_PREFIKSY seq 10 permit 192.168.10.0/24
// ta prefiks lista łapie tylko nasze prefiksy

Przykład dla konkretnego przypadku:

Podstawowa konfiguracja BGP Cisco Quagga

Dane do konfiguracji:

  • Operator 1 to Netia, ASN 12741, IP routera 62.233.41.5, rozgłasza pełną tablicę BGP
  • Operator 2 to TP, ASN 5617, IP routera 83.11.11.1, rozgłasza pełną tablicę BGP
  • Nasze Dane: ASN (32 bit) w notacji dot 1.12345, w notacji plain 77881
  • Brak sterowania ruchem

Konfiguracja przy powyższych założeniach:

router bgp 1.123456
no synchronization
no auto-summary
neighbor 62.233.41.5 remote-as 12741
neighbor 62.233.41.5 prefix-list NASZE_PREFIKSY out
neighbor 83.11.11.1 remote-as 5617
neighbor 83.11.11.1 prefix-list NASZE_PREFIKSY out
network 193.10.10.0 mask 255.255.255.0

ip prefix-list NASZ_PREFIKSY permit 193.10.10.0/24

// jeśli nie mamy naszej trasy w tablicy routingu to musimy dodać na Cisco
ip route 193.10.10.0 255.255.255.0 Null0

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów