Sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe, sprzęt do wideokonferencji - Network Expert
Planowanie Radiowe i Site Survey2024-07-15T12:37:16+02:00

Planowanie radiowe

Planowanie radiowe jest kluczowe dla przyszłego dobrego działania sieci bezprzewodowej. 

Bez prawidłowego rozmieszczenia punktów dostępowych nie jest możliwe uzyskanie dobrej jakości transmisji nawet przy zastosowaniu najlepszych urządzeń. Planowanie radiowe pozwala na określenie przybliżonej potrzebnej liczby urządzeń, która pozwoli pokryć sygnałem cały obszar. Symulacje zasięgu przedstawiają przewidywane kierunki propagacji sygnału. Program symulujący pozwala na uwzględnienie wszelkiego rodzaju przeszkód, które mogą pojawić się na drodze fali radiowej.

Ściany w zależności od swojej grubości mogą w różny sposób wpływać na dostępność sygnału. W planowaniu została również wykorzystana wysokość budynków i pomieszczeń, w których mają zostać zainstalowanie urządzenia.

W zakresie planowania powinny znajdować się następujące elementy:

 • Dobór urządzeń oraz ich anten
 • Charakterystyki promieniowania anten
 • Informacje o przestrzeni i przeszkodach w ramach przestrzeni
 • Sposób rozmieszczenia punktów dostępowych
 • Symulację pokrycia sygnałem przestrzeni wraz z dostępnymi mocami
 • Symulacje uzyskiwanych przepustowości

Planowanie dla częstotliwości 2,4GHz:

Planowanie dla częstotliwości 2,4GHz

Planowanie dla częstotliwości 5GHz:

Site survey

Po wdrożeniu nowej sieci radiowej w celu zweryfikowania poprawności działania przeprowadzane są testy.

Najczęściej wykonywanym poza testem łączności urządzeń klientów końcowych jest site survey. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania mierzony jest poziom sygnału radiowego na danym obszarze. Takie pomiar pozwala potwierdzić jak mocny jest sygnał nowej sieci w każdym miejscu danego obszaru. Dodatkowo można otrzymać listę wszystkich urządzeń wifi widocznych na danym obszarze, mapy pokrycia dla każdego punktu dostępowego czy mapę kanałów w jakich pracują urządzenia. Site survey pozwala potwierdzić poprawność planowania i instalacji nowej sieci radiowej i bardzo szybko jest w stanie wychwycić wszelkie niedociągnięcia.

Przykładowe mapy z raportu site survey:

Heat map – poziom sygnału radiowego

AP Coverage map – najmocniejsze urządzenie w danym miejscu

AP Coverage - Strongest

Channel map – mapa użytych kanałów radiowych

Dodatkowym elementem site survey jest również bardzo często badanie widma dla 2,4GHz oraz 5GHz.

Pozwoli to na weryfikację, czy na danym obszarze nie pojawiają się zakłócenia pochodzące z innych urządzeń poza wifi takich jak bluetooth, mikrofale czy inne urządzenia radiowe pracujące w tym zakresie częstotliwości.

Analizator pracy widma sieci WLAN

Site survey zawiera

 • Heatmap – mapa na której w przejrzysty sposób jest przedstawiona moc sygnału radiowego.
 • AP Coverage – mapa przedstawiająca access pointym, które są najmocniejsze w danym
  obszarze.
 • Channel map – pokazuje na jakich kanałach pracują access pointy w danym obszarze.
 • Przepustowość sieci – mapa ukazująca z jakimi prędkościami możliwe będzie nawiązanie
  połączenia w sieci bezprzewodowej.

Tytuł

Przejdź do góry