Wdrożenie Cisco ISE

Wdrożenie Cisco ISE

Wdrożenie obejmowało , uwierzytelnianie 802.1x na portach przełączników sieciowych oraz uwierzytelnianie administratorów logujących się do urządzeń sieciowych. 

Menu