Prezentacja Wyników Testów Porównujących Różne Rozwiązania Wifi

Prezentacja Wyników Testów Porównujących Różne Rozwiązania Wifi

Na początku tego roku zrobiliśmy testy, celem sprawdzenia podstawowej wydajności urządzeń bezprzewodowych - access pointów. Testowaliśmy urządzenia Cisco, Aruba, Ubiquity.

Urządzenia zostały obciążone ruchem pochodzącym od klientów, czyli laptopami różnej jakości i smartfonami. Wykorzystane narzędzie, to iperf3, proste narzędzie, które generowało dużą ilość ruchu. Serwer mieliśmy podłączony na Linuxie, taki, który przyjmował ruch od klientów. W szczytowym momencie do access pointów było połączone 11 urządzeń.

Zobaczcie w poniższym filmiku co zaobserwowaliśmy!

Zapraszamy do oglądania!

Menu