Audyt bezpieczeństwa sieci WLAN

Dlaczego warto przeprowadzić audyt

 

  • Infrastruktura WLAN jest w wielu firmach kluczowa dla sprawnego działania procesów biznesowych
  • Często nie ma możliwości zastąpienia WLAN komunikacją kablową
  • >WLAN  jest prawie publicznie dostępny do ataku dla każdego kto jest w pobliżu.
  • Podstawowe ataki na sieć bezprzewodowąsą dość łątwe do przeprowadzenia i nie wymagają bardzo wyrafinowanego sprzętu

 

Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej wlan

Audyt podstawowy

Co robimy w ramach audytu podstawowego:

  • Weryfikowana jest podatnosć sieci na zagrożenia typu Denial of  Service

·       Weryfikowana jest podatność sieci na zagrożenia związane z  umyślnym zakłóceniami

·       Weryfikowana jest podatnosć sieci na zagrożenia związane z podszywaniem się pod elementy infrastruktury i rozsyłaniem do klientów sieci fałszywych ramek kontrolnych

·       Sprawdzana jest odporność sieci na ataki związane z przeciążaniem zasobów sieciowych takich jak punkty dostępowe, kontroler sieci bezprzewodowej

·       W ramach audytu prowadzimy także atak zmierzający do uzyskania dostępu do sieci zabezpieczonej przy użyciu hasła mechanizmami  WPA/WPA2, PEAP . Atak testowy zmierza do pozyskania haseł stosowanych do dostępu do sieci.

·       Testowana jest także podatność bezpieczeństwa zmierzająca do pozyskania haseł dostępu do sieci poprzez podstawienie elementów  infrastruktury : punktu dostępowego .

Jak przeprowadzany jest audyt

Audyt podstawowy jest przeprowadzany w 100% zdalnie, pozwala to na optymalizację kosztów. Przesyłamy do Państwa gotowy do działania zestaw sprzętu składający się z

·       komputera wyposażonego w stosowną kartę  WLAN służącą do testów

·       routera LTE.

Zestaw należy wyłącznie umieścić w zasiegu działania sieci bezprzewodowej, która będzie testowana oraz zasilić. Zestaw nie musi być podłączony do sieci LAN.

Testy nie są inwazyjne, to znaczy nie powodują przerw w działaniu sieci.

Co dostajemy w wyniku audytu

·       Raport ze szczegółowymi informacjami jakie testy zostały przeprowadzone oraz jaki jest ich efekt

·       Opis napotkanych problemów wraz z opisem konsekwencji ich występowania.

·       Wskazówki jak usunąć problemy w konfiguracji urządzeń  Cisco: obszerny opis z przykładami konfiguracji

·       Zniżkę 20 procent na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci WLAN

KOSZT audytu Podstawowego

Koszt audytu podstawowego to 999 zł netto

 

 

Menu