Szkolenie z monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego
SIEM, SOC, monitoring ruchu

termin: aktualnie zbieramy grupę i nie mamy ustalonego konkretnego terminu szkolenia, możliwe jest dedykowane spotkanie (w tym pod konkretne potrzeby)  dla grupy od 4 osób –  zapytaj o szkolenie

Monitorowanie cyberbezpieczeństwa

Coś, o czym mało kto pamięta. Analiza logów jest czynnością konieczną a niestety pomijaną. Uprość to dla siebie – spraw,  aby systemy same wyciągały wnioski, a do Ciebie wracały tylko najistotniejsze spostrzeżenia.

 • Jak wykrywać i wcześnie reagować na zdarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Dlaczego warto monitorować i czego nie dadzą nam klasyczne systemy bezpieczeństwa IT
 • Pojęcie SOC: security operations center
 • Organizacja SOC
 • Techniczne systemy składowe SOC
 • Gromadzenie i analiza logów – Systemy SIEM – Security Information and Event management: zadania działanie, skąd SIEM bierze dane
 • Co można osiągnąć za pomocą systemu SIEM, w kontekście modelu Mittre Att@ck
 • Modele funkcjonowania SIEM
 • Zarządzanie podatnościami: terminy podatność, CVE , CVSS.
 • Oprogramowanie OpenVAS i Nessus
 • Bazy Threat Intelligence
 • Sieć jako sensor: wykorzystanie NetFlow do analizy bezpieczeństwa komunikacji
 • Analiza behawioralna w komunikacji: Sandboxing, analiza zagrożeń

SIEM na przykładzie Alienvault

 • Instalacja, konfiguracja zasilenie danymi
 • Przegląd interfejsu, dashboardy
 • Instalacja i konfiguracja agentów na komputerach i serwerach: Host IDS
 • Baza Threat Intelligence w Alienvault
 • Baza urządzeń monitorowanych, utrzymywanie aktualizowanie
 • Skanowanie podatności wbudowanym systemem OpenVAS, ubarwianie danych
 • Network IDS
 • Korelacja zdarzeń
 • Wykrywanie zwielokrotnionych zagrożeń malware: integracja z programami AV
 • Wykrywanie ataków na warstwę sieciowa (ataki typu arp spoofing, dhcp starvation, mac flooiding)
 • Wykrywanie działania skanerów i narzędzi hakerskich
 • Monitorowanie integralności plików i rejestrów systemowych
 • Monitorowanie logów z dowolnej aplikacji
 • Monitorowanie instalacji aplikacji
 • Rozpoznawania ataków typu brute-force, kont blokujących się
 • Monitorowanie dostępu administracyjnego: użycie konta w dziwnych godzinach
 • Wykrywanie ataków typu Data Leak
 • Wykrywanie komunikacji typu reverse shell
 • Monitorowanie bezpieczeństwa sieci WLAN
 • Wykrywanie tunelowania, wykorzystania proxy, użycia Teamviewer-a bądź tożsamej aplikacji
 • Wykrywanie ataków aplikacyjnych : XSS, Sql injection, path traversal

Netflow: siec jako sensor

Oprogramowanie ntop

 • Wykrywanie Denial of Service
 • Wykrywanie skanowań
 • Wykrywanie komunikacji stałej (tunele, wypływ danych: Data Leak Protection)
 • Wykrywanie komunikacji o dużym wolumenie (Data Leak Protection)
 • Wykrywanie ruchu do lokalizacji o wysokim poziomie zagrożeń ( korzystając z bazy Threat Intelligence)
 • Obserwacja ruchu na podstawie krajów
 • Wykrywanie domen automatycznie generowanych (DGA)

Oprogramowanie Elastic Search Stack

 • Instalacja, zasilenie ruchem
 • Wykonywanie analiz ruchu sieciowego na podstawie wielu kryteriów
 • Raporty dotyczące usług, par komunikacyjnych

ZAPYTAJ O SZKOLENIE