Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa

termin: aktualnie zbieramy grupę i nie mamy ustalonego konkretnego terminu szkolenia, możliwe jest dedykowane spotkanie (w tym pod konkretne potrzeby)  dla grupy od 4 osób –  zapytaj o szkolenie

Tematyka: Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa
Czas trwania: 4h – 8h
Koszt: 500 zł netto

Zakres:
1. Wprowadzenie: podstawowe pojęcia,

 • zdefiniowanie obszarów do pokrycia zagadnieniami cybersecurity,
 • wprowadzenie do analizy ryzyka,
 • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem,
 • wprowadzenie do Business Continuity Planning,
 • regulacje prawne w tym zakresie.

2. Omówienie podstawowych typów ataków i zagrożeń

 • malware, ransomware, wirusy itp,
 • social engineering i phishing,
 • ataki na  infrastrukturę sieciową: styku z internetem, sieci wewnętrznej, sieci bezprzewodowych,
 • ataki na aplikacje webowe,
 • ataki DDoS, botnety.

3. Metodologia podejścia do cyberbezpieczeństwa w firmie

 • kwestie organizacyjne, podział na role wraz z odpowiedzialnością; CSO, SoC,
 • polityki bezpieczeństwa co powinny zawierać,
 • audyty: jakie robić, w jakim zakresie, kto wykonuje (regulacje w tym zakresie), bieżący monitoring.

4. Protfolio produktów security

 • firewalle i rozwiązania Next Generation Firewall,
 • ochrona poczty email,
 • ochrona stacji roboczych antimalware antiwirus,
 • rozwiązania ochrony przed DDoS,
 • bezpieczeństwo WLAN,
 • bezpieczeństwo LAN (802.1x),
 • sandboxing,
 • SIEM (Security incident event management),
 • szyfrowanie: VPN, data at rest, MACSEC,
 • logowanie netflow,
 • Best practice konfiguracji i doboru urządzeń:
  • konfiguracja NGFW,
  • konfiguracja ochrony poczty mail,
  • zabezpieczanie antimalware stacji roboczych,
  • konfiguracja SIEM,
  • konfiguracja WLAN,
  • best practice w konfiguracji 802.1x.

5. Zapobieganie i reagowanie na zdarzenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
6. Security Operations Center: czy mi to potrzebne i jak zbudować.

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa prowadzi

Piotr Ksieniewicz

główny inżynier Network Expert, CISSP, CEH 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w sieciach IP. Inżynier CCIE#23799 o specjalności Routing & Switching.
Lubi wyzwania, dlatego z reguły przedłuża status CCIE innymi egzaminami – ma na koncie zdany egzamin pisemny z Security i Voice. Pracował zarówno w niewielkich sieciach, jak i przy największych sieciach bankowych na świecie.