Network Experts Nawiązuje Współpracę z Warszawskim Biurem Kancelarii Magnusson

Magnusson

Network Expert nawiązało współpracę z warszawskim biurem kancelarii Magnusson w zakresie przygotowania firm do działania zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Network Experts i Magnusson oferują kompleksowy audyt wraz z raportem na temat bieżącego stanu przygotowania firm do nadchodzących zmian w zakresie danych osobowych wynikających z RODO. Audyt opiera się na analizie technologicznej (Network Experts) i prawniczej (Magnusson). Partnerzy oferują także wdrożenia niezbędnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych pod kątem należytego dostosowania się do nowych przepisów unijnych.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jako akt uchwalony na szczeblu Unii Europejskiej będzie stosowane od maja 2018 roku i będzie dotyczyć wszystkich firm, które przetwarzają dane osobowe. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji,przestrzeganie prawa do prywatności oraz ujednolicenie rynku cyfrowego. Nieprzestrzeganie RODO może nieść za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną i administracyjną,a także duże straty wizerunkowe. Jest to regulacja, której ciężar wdrożenia w organizacji spoczywa na barkach działów IT oraz prawnego.

Przedsiębiorstwa, które nie dostosują się do nowych wymagań unijnych będą narażone na wysokie kary administracyjne czy konflikty proceduralne i utrudnienia w codziennej współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów
0
projektów powyżej 100,000zł

Od samego początku naszej działalności stawialiśmy na profesjonalne podejście do naszych Klientów

Network w liczbach

0
lat na rynku
0
realizacji
0
Klientów